Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Agar Bisa Bermimpi Melihat Rasulullah dengan Sholawat Al Fatih

Cara Agar Bisa Bermimpi Melihat Rasulullah dengan Sholawat Al Fatih | Sebagaimana kita ketahui bahwa bermimpi melihat Rasulullah atau nabi Muhammad adalah haq benar adanya, di dalam sebuah hadits dijelaskan:

من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي

Siapa yang melihatku dalam mimpi, dia benar-benar melihatku. Karena setan tidak mampu meniru rupa diriku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam satu riwayat tercantum dengan lafadz

مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآى الحَقَّ


Barangsiapa melihatku dalam mimpi maka dia benar benar telah melihatku.

Imam Nawawi berkata: "Melihat Rasulullah dalam mimpi adalah salah satu kegembiraan yang luhur dan berita gembira yang agung. Allah mengkhususkan hal itu bagi orang-orang yang dicintaiNya. Melihat Rasulullah adalah hak yang umum bagi setiap orang mukmin dan muslim, baik saleh ataupun tidak saleh, namun bentuknya berneda-beda sesuai dengan perbedaan sumber yang keluar dari ahri mereka, kebersihan, dan kesiapan mental mereka."

Salah satu risalah berjumpa rasulullah dalam mimpi yaitu dengan membaca sholawat Fatih yang terdapat didalam kitab Maghnatisul Qabul Fil Wushul Ila Ru'yati Sayyidina Rasul karya Syaikh Hasan Muhammad Syiad Ba'Umar.

Berikut adalah sholawat Al Fatih yang dinisbahkan oleh Sayyid Muhammad Al BakryCara Agar Bisa Bermimpi Melihat Rasulullah dengan Sholawat Al Fatih

Allâhumma shalli `alâ Sayyidinâ Muhammadini ‘l-fâtihi limâ ughliq, wa ‘l-khâtimi limâ sabaq, nâshiri ‘l-haqqi bi ‘l-haqq, wa ‘l-hâdî ilâ shirâthika ‘l-mustaqîm, wa `alâ âlihi haqqa qadrihî wa miqdârihi ‘l-`azhîm.

Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutupi apa-apa yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung.

Diriwayatkan: Barangsiapa membacanya sebanyak 1000 kali pada malam kamis atau malam jumat atau malam senin maka orang itu akan berkumpul bersama nabi.


Pembacaan sholawat tersebut dilaksanakan selepas sholat sunnah empat rekaat, pada rekaat pertama setelah surat Al Fatihah membaca surat Al Qadr tiga kali.

Pada rekaat kedua surat Al Zalzalah tiga kali.

Pada rekaat ketiga surat Al Kafirun tiga kali.

Pada rekaat keempat membaca surat Al Mu’awwidzatain (Al Falaq dan An Naas) tiga kali.

Pada saat membacanya bakarkanlah dupa atau kayu gaharu.

Hal yang penting dalam melakukan riyadah ini seperti yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu adalah dengan menumbuhkan kecintaan yang dalam terhadap rasulullah. dengan kecintaan ini akan membuat hubungan spiritual yang dekat dan tersambung dengan setiap lafadz shalawat atau maulid yang kita baca dalam memuji dan mengagungkan rasulullah.

Semoga risalah ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya.

Salam