Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jangan Lakukan! Hal ini Membuat Wanita dapat 'Perhiasan' dari Neraka

Banyak dalam hadis diterangkan jika wanita merupakan golongan manusia yang paling banyak jadi penghuni neraka sebagaimana diriwayatkan dari Imran Bin Husain R.A bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir.lalu aku diperlihatkan neraka.aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." (HR. Bukhari no.3241 dan Muslim no.2737)

Jangan Lakukan! Hal ini Membuat Wanita dapat 'Perhiasan' dari Neraka

Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kenapa wanita merupakan kaum yang banyak berada dineraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, lenggak-lenggok kepala mereka kerana sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta.mereka tidak masuk Surga dan tidak mendapatkan wanginya Surga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim dan Ahmad)

Memang banyak hal yang membuat wanita menjadi penghuni surga mulai dari ketaatan kepada suaminya mulai dari pakaian yang tidak menutup auratnya. Diantara semua itu salah satunya adalah perhiasaan yang dipakainya. Perhiasaan yang dipakai seorang wanita juga bisa menyeretnya kedalam api neraka bahkan akan dipakaikannya perhiasaan dari api neraka.

Didalam Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan dari Amr Bin Syu’aib ayah dari kakeknya, beliau berkata, "ada seseorang perempuan yang datang kepada Rasulullah berbarengan dengan anak wanitanya, di tangannya ada 2 buah gelang besar yang dibuat dari emas, hingga Rasulullah juga bertanya kepadanya, “apakah engkau telah mengeluarkan zakat atas emas itu? perempuan itu menjawab, "belum."

Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "apakah engkau merasa bahagia bila nanti Allah hendak memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka. "Perempuan kemudian melepas kedua gelangnya dan memberikannya kepada Rasulullah dengan mengatakan, "keduanya buat Allah dan juga Rasul nya." (HR. Abu Daud no. 1563 dan An Nasa’i no. 2479)

Sudah tidak diragukan lagi jika perhiasaan adalah bagian terpenting dalam menunjang penampilan. Mereka bahkan gonta-ganti perhiasaan hanya untuk berpenampilan menarik. Padahal didalam perhiasaannya ada yang perlu dizakati.jika perhiasan yang mereka pakai tidak dizakati Allah SWT mengancamnya akan dipakaikan gelang dari api neraka, naudzubillah min dzalik.

Allah SWT berfirman: "orang-orang yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dimana emas dan perak itu dipanaskan didalam neraka jahannam, lalu dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34-35)

Dilansir dari aboutislam.net, bagi wanita emas merupakan kelas sosial yang seolah wajib mereka punyai. Namun jika menggunakannya tidak sesuai tuntutan syar’i, maka jangan salah jika emas itu akan menjerumuskan kedalam lembah api neraka.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "bagi siapa saja yang memiliki emas atau perak namun mereka tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, kemudian disetrika dahinya, rusuk dan punggungnya dengan lempengan itu. Setiap kali lempengan itu dingin maka akan disepuh lagi dan disetrikakan lagi pada tanggal yang sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian ia akan melihat tempat kembalinya ke surga atau ke neraka." (HR. Muslim no.987)

Didalam kitab Fathul Qorib karya Syaikh Al Imam Al Alim al Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i dijelaskan nisab emas setara dengan 20 dinar atau sekitar 85 gr wajib dikeluarkan zakat begitu juga dengan perak setara 200 dirham atau 595 gr wajib untuk dizakati dan besaran zakatnya sama dengan harta benda lainnya yaitu 2,5 persen.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "tidak terdapat kewajiban atas kalian sesuatupun ialah dalam emas hingga memiliki 20 dinar. Bila telah mempunyai 20 dinar dan juga telah berlalu satu haul, ada padanya zat 1/2 dinar. Selainnya dihitung setimpal dengan perihal itu, dan tidak terdapat zakat pada harta kecuali sehabis satu haul." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sudah sepatutnya sebagai wanita tidak harus berbangga dengan emas-emas yang mereka miliki, sebab didalamnya terdapat zakat yang harus mereka keluarkan jika tidak maka celakalah mereka diakhirat dengan dipakaikan gelang dari api neraka. naudzubillah min dzalik.