Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inilah Tempat Perginya Ruh Selepas Dari Raga

Dalam kitab Duratun nasihin di jelaskan kemana perginya ruh/nyawa selepas dari raga sebagai berikut:

Inilah Tempat Perginya Ruh Selepas Dari Raga

Sahabat Abu Bakar ketika ditanya tentang perginya ruh selepas dari tubuh/ raganya, ia menjawab : Ruh itu melesat pada 7 tempat, masing masing :

  • Ruh para Nabi dan Rasul terbang menuju tempatnya di surga Aden.

  • Ruh para ulama menuju tempat tetapnya di surga firdaus.

  • Ruh orang orang beriman yang berbakti/beruntung menuju tempatnya di surga iliyin. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam ´Illiyyin. Tahukah kamu apakah ´Illiyyin itu. (Yaitu) kitab yang bertulis. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)” (QS. Al-Muthaffifin: 18-21)

  • Ruh para syuhada terbang bagaikan burung berkeliaran/berhibur di surga sesuka mereka

  • Ruh para mukmin yang berdosa melayang layang di angkasa bergantungan diantara langit dan bumi sampai kiamat,

  • Ruh para putra putri orang mukmin berada di bukit minyak kasturi/misik, sedangkan

  • Ruh orang orang kafir, musyrik, dan munafik di seret ke jurang sijin, mereka disiksa, berikut tubuh/raga mereka, hingga tiba saatnya kiamat.

Keluarnya ruh manusia dari jasadnya itu, sebagaimana telah disinggung adalah termasuk dari perkara-perkara ghaib. Maka tidak ada seorangpun yang mengetahui bentuk, dzat, ukuran ataupun warna dari ruh itu kecuali Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Jeritan kesakitan para penghuni kubur akibat disiksa oleh para Malaikat di dalam masing-masing kubur merekapun tidak akan dapat ditangkap dan didengar oleh manusia dan jin kecuali yang dikecualikan dari binatang-binatang. Begitu juga keluarnya bau harum atau busuk dari ruh tersebut tidak ada yang dapat menciumnya kecuali yang diidzinkan oleh-Nya untuk menciumnya yakni para Malaikat.

Namun kewajiban bagi setiap mukmin adalah membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam tentang keluarnya ruh dari jasad setiap manusia dengan mengeluarkan bau harum ataupun busuk. Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadits yang telah diungkapkan beberapa bab yang lalu, yaitu di antaranya,

“Dan keluarlah darinya seperti seharum-harumnya wewangian minyak kesturi yang dijumpai di atas punggung bumi”. [HR Abu Dawud: 4753, Ahmad: IV/ 287-288, 295-296 dan siyak hadits ini baginya, al-Hakim, ath-Thoyalisiy dan al-Ajuriy di dalam kitab asy-Syari’ah halaman 327-328] [1]

Di dalam riwayat lainnya juga disebutkan akan keluarnya wewangian dari ruh orang mukmin, yaitu,

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika (kematian) datang kepada seorang mukmin, maka datanglah para Malaikat rahmat kepadanya dengan membawa kain sutra berwarna putih”. Lalu mereka berkata, “Keluarlah engkau dalam keadaan ridlo lagi pula diridloi (oleh-Nya) menuju kepada rahmat Allah dan penghidupan yang baik, sedangkan Rabb dalam keadaan tidak murka (kepadamu)”. Lalu keluarlah (darinya) seperti seharum-harum minyak kesturi, sampai-sampai sebahagian mereka berebut dengan sebahagian yang lain untuk meraihnya sehingga mereka mencapai pintu langit. Mereka berkata, “Alangkah harumnya wewangian ini yang datang kepada kalian dari arah bumi”. Lalu mereka datang dengannya kepada ruh-ruh orang mukmin. Mereka sangat berbahagia layaknya seseorang di antara kamu yang pergi lalu datang kembali. Mereka bertanya, “Apa yang telah dikerjakan oleh si Fulan? Apa yang telah dilakukan oleh si Fulan?”. Mereka menjawab, “Tinggalkan ia!, karena ia baru saja menghadapi penderitaan (kehidupan) dunia”. Ketika ia bertanya (kepada ruh-ruh orang mukmin), “Tidakkah (si Fulan itu) telah datang kepada kalian?”. Mereka menjawab, “Jika demikian, ia telah pergi ke tempat kembalinya yaitu neraka Hawiyah”. [HR an-Nasa’iy: IV/ 8-9, Ibnu Hibban dan al-Hakim: 1342] [2]

Sedangkan dari ruh orang yang tidak beriman dari kalangan orang-orang orang kafir dan munafik keluar bebauan yang amat busuk yang terdapat di muka bumi, sehingga semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit memohon agar ruh tersebut tidak lewat dihadapan mereka.

“Keluarlah dari ruh tersebut seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang terdapat di muka bumi”. [HR Abu Dawud: 4753, Ahmad: IV/ 287-288, 295-296 dan siyak hadits ini baginya, al-Hakim, ath-Thoyalisiy dan al-Ajuriy di dalam kitab asy-Syari’ah halaman 327-328] [3]

Begitu juga di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radliyallahu anhu yang telah disebutkan di atas,
وَ إِنَّ اْلكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ اْلعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُوْلُوْنَ: اخْرُجِى سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكِ إِلىَ عَذَابِ اللهِ عز و جل فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ حَتىَّ يَأْتُوْنِ بِهِ بَابَ اْلأَرْضِ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيْحَ حَتىَّ يَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ اْلكُفَّارِ

“Sedangkan orang kafir, jika telah datang kepadanya (kematian), datanglah kepadanya para Malaikat adzab dengan membawa semacam karung goni. Lalu mereka berkata, ‘Keluarlah engkau dalam keadaan murka lagi dimurkai (oleh-Nya), menuju kepada siksa Allah Azza wa Jalla Kemudian keluarlah (darinya) seperti sebusuk-busuk bau bangkai sehingga mereka sampai dengannya ke pintu bumi’. Lalu mereka berkata, ‘Alangkah busuknya bau ini sehingga mereka mendatangi ruh-ruh orang kafir”. [HR an-Nasa’iy: IV/ 8-9, Ibnu Hibban dan al-Hakim: 1342] [4]

Adapun perkara ruh yang keluar dari jasad manusia yang mengeluarkan bau harum atau busuk, tidak ada seorangpun yang mengetahui dengan jelas dan pasti akan bentuk, warna dan dzatnya. Sebab manusia tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sangat sedikit. Maka janganlah kita menduga-duganya apalagi merasa sangat mengetahuinya.
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِيتُم مِّنَ اْلعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan (tentang itu) melainkan sedikit”. [QS. Al-Israa’/17: 85].

Dibukanya pintu-pintu langit oleh para malaikat penjaga pintu langit dengan kedatangan ruh orang mukmin.

Yakni ketika para Malaikat membawa ruhnya naik ke langit lalu minta dibukakan pintu-pintu langit kepada para penjaga pintunya maka dibukalah pintu-pintu tersebut sehingga sampai ke langit yang ke tujuh. Para Malaikat yang ada di langit memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ruh orang mukmin itu lewat di hadapan mereka. Bahkan para Malaikat itu ikut mengantarkannya sampai ke pintu langit berikutnya lantaran memuliakan orang mukmin tersebut. Lalu semua Malaikat yang ada di langit dan bumi mengucapkan sholawat (doa-doa kebaikan) untuknya. Wallahu a’lam.

Sedangkan orang-orang yang tidak beriman tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu tersebut. Semua Malaikat yang ada di langit dan bumi mengutuknya dan memohon agar ruhnya tidak lewat di hadapan mereka. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat berikut ini,
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِئَايَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ اْلجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ اْلجَمَلُ فِى سَمِّ اْلخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِى اْلـمُجْرِمَينَ

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. [QS al-A’raf/ 7: 40].

Berkata asy-Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iriy afizhohullah, “Bahwasanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri darinya serta tidak beriman, mengerjakan amal-amal shalih dan hidup di dalam kemusyrikan, keburukan dan kerusakan. Lalu jika seseorang di antara mereka mati dan para malaikat naik ke langit dengan membawa ruhnya maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka”. [5]

Kitab catatan orang-orang beriman berada di illiyin yaitu di langit yang paling atas.

Setelah naiknya ruh orang mukmin itu ke langit yang ke tujuh, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para Malaikat untuk mencatat catatan hamba-Nya yang beriman itu di dalam illiyyin yaitu suatu tempat yang paling atas di surga. [6]

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam ‘illiyyin. Tahukah kamu apakah ‘illiyyin itu? (yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). [QS. al-Muthaffifin/ 83: 18-21].

Sedangkan kitab catatan orang-orang yang tidak beriman dari kalangan musyrikin, ahli kitab dan munafikin berada di sijjin yaitu di bumi yang paling bawah. [7]

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu?. (Ialah) kitab yang bertulis. [QS. al-Muthaffifin/ 83: 7-9].

Ruh-ruh tersebut akan dikembalikan ke dalam jasad mereka di dalam kubur untuk menghadapi pertanyaan dua malaikat.

Ruhnya orang beriman akan diletakkan di dalam jasadnya setelah melalui perjalanan melintasi langit yang tujuh.

Namun peletakan ruh ke dalam jasad tersebut tidaklah menjadikan orang yang telah mati tersebut dapat hidup kembali. Sebab tidaklah sama antara bersatunya jasad dengan ruh di alam dunia dengan alam barzakh. Yang ini adalah alam syahadah (nyata) dan yang itu alam ghaib, maka keduanya itu mempunyai perbedaan yang jelas lagi nyata.

Bahkan akal setiap orang akan dikembalikan kepadanya untuk dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir Alaihima as-Salam, hal ini sebagaimana di dalam suatu hadits:

Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma bahwasanya Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah menceritakan tentang fattan (Malaikat penguji) kubur. Umar radliyallahu anhu bertanya, “Wahai Rosulullah!, apakah akal-akal kita itu akan dikembalikan kepada kita?”. Maka Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam menjawab, “Ya, sebagaimana keadaanmu pada hari ini”. Berkata Umar, “Semoga pada mulutnya (malaikat itu) ada batu”. [8] [HR Ahmad: II/ 172, Ibnu Hibban dan ath-Thabraniy dengan sanad yang hasan]. [9]

Sedangkan ruhnya orang yang tidak beriman akan dilemparkan dari langit dunia sehingga jatuh mengenai jasadnya.

Ketika ruh orang yang kafir itu di tolak naik ke langit berikutnya, ruhnya tersebut dilempar jatuh tepat pada jasadnya. Hal ini laksana seseorang yang jatuh lalu di sambar burung atau ditiup angin kencang ke tempat yang jauh.
وَ مَنْ يَشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. [al-Hajj/ 22: 31]

Wallahu a’lam bish showab.

[1] Shahih Sunan Abi Dawud: 3979, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 1676, Ahkam al-Jana’iz halaman 198-202, Syar-h al-Aqidah ath-Thohawiyah halaman 396-398, al-Qobru adzabuhu wa na’imuhu halaman 11-14 oleh Husain al-Awayisyah dan Adzab al-Qobri wa Su’al al-Malakain hadits nomor 28 oleh al-Imam al-Baihaqiy.

[2] Shahih Sunan an-Nasa’iy: 1729, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 490 dan Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah: 1309.

[3] Shahih Sunan Abi Dawud: 3979, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 1676, Ahkam al-Jana’iz halaman 198-202, Syar-h al-Aqidah ath-Thohawiyah halaman 396-398, al-Qobru adzabuhu wa na’imuhu halaman 11-14 oleh Husain al Awayisyah dan Adzab al-Qobri wa Su’al al-Malakain hadits nomor 28 oleh al-Imam al-Baihaqiy.

[4] Shahih Sunan an-Nasa’iy: 1729, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 490 dan Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah: 1309.

[5] Aysar at-Tafasir: II/ 172.

[6] Aysar at-Tafasir: IV/ 538.

[7] Sijjin itu berada di bawah bumi yang tujuh. Lihat Tafsir alqur’anul ‘Azhim: IV/ 587 dan Aysar at-Tafasir: V/ 535.

[8]Maksudnya mudah-mudahan Malaikat itu ringan dalam memberikan pertanyaan sehingga ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang baik.

[9] Al-Qobru adzabuhu wa na’iimuh halaman 8